TV& VIDEO

Bài hát Việt - Phần 1 - 28/8/2015

  • Bài hát Việt - Phần 1 ngày 28/8/2015: Với ca khúc “Sự sống”, ca sĩ Ygaria và các cộng sự của mình đã giành 3 giải thưởng là “Bài hát của tháng”, “Ca sĩ thể hiện hiệu quả”, “Hòa âm phối khí hiệu quả nhất”.