TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 01/02/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 01/02/2016 có những nội dung chính: Tục cúng đưa ông Táo; Tình hình giá rét và khô hạn tại miền Trung - Tây Nguyên; Tiến độ tháo dỡ khu du lịch trái phép ở Hải Vân...