TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 01/03/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 01/03/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Đăk Lăk mở đợt cao điểm xử lý xe dù, bến cóc; Xử lý công trình xây dựng xung quanh sân bay nước mặn; Đà Nẵng xử lý 5 cá nhân liên quan đến vụ phá rừng Sơn Trà; Trung Quốc sắp sa thải 1,8 triệu công nhân...