TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 01/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 01/6/2016 có những nội dung chính: Quảng Nam phá vụ án tàng trữ và lưu hành tiền giả; Trồng dưa nuôi vịt trên đất dự án tỷ USD; Chắp cánh ước mơ sáng tạo cho học sinh...