TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 01/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 01/7/2016 có những nội dung chính: Thủ tướng yêu cầu sớm có phương án hỗ trợ ngư dân miền Trung; Ngày đầu tiên xử lý xe máy điện không biển số; Ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên...