TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 01/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 01/8/2016 với những nội dung đáng chú ý: Bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng; Bất cập phòng chống sốt xuất huyết ở Tây Nguyên; Nhiều vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế trong liên thông...