TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 01/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 01/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Trữ lương thực ở vùng bị cô lập mùa mưa lũ; Nguy hiểm rình rập tại các khu tập thể ở Đà Nẵng.