TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 02/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 02/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Người kéo cờ trong lễ Độc lập đầu tiên; Dấu ấn bác Hồ trên đất Huế; Số ca nhiễm zika tại Singapore tăng cao.