TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 03/01/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 03/01/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Lai dắt tàu cá QND - 98459 về âu thuyền Thọ Quang an toàn; Bày bán công khai các mặt hàng cấm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Mặt trái của nghề mang thai hộ Ấn Độ.