TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 03/11/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 03/11/2016 với những nội dung đáng chú ý: Nhiều khu vực vẫn còn chia cắt do mưa lũ; Trường học Quảng Bình khắc phục thiệt hại sau lũ; Cảnh cáo dịch bệnh mùa đông.