TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 03/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 03/3/2016 với một số thông tin đáng chú ý: Biên phòng Hà Tĩnh với cuộc chiến chống ma túy; Công nhận voọc chà và chân nâu làm biểu tượng đa dạng sinh học; Bình Định: Lúa chết cháy, thủy điện vẫn không chịu xả nước...