TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 04/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 04/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Nguy cơ sập nhà ở Hà Nội và Quảng Nam; Sẽ tiêu hủy hơn 8 tấn cá nhiễm cadimi ở nhiệt độ cao; Cần chi trả đúng dịch vụ bảo vệ môi trường rừng cho người dân.