TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 05/7/2017

  • Bản tin 11h30 - 05/7/2017 với nội dung: Đà Nẵng khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân; Làm rõ vụ san ủi lăng mộ vợ vua Tự Đức...