TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 05/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 05/8/2016 với nội dung đáng quan tâm: Kiểm soát sự cố tràn hóa chất nhà máy Alumin Nhân Cơ; Quảng Nam bỏ tục đâm trâu trong lễ hội truyền thống; Thái Lan bác bỏ cảnh báo căng thẳng chính trị.