TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 05/4/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 05/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Hai trường hợp đầu tiên nhiễm Zika tại Việt Nam; Hàng chục hố chứa tại Bình Dương cạn nước; Rơi trực thăng du lịch tại Mỹ; Những bông hồng người Kurd chống IS...