TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 05/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 05/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Dừng hỗ trợ 20% chênh lệch giá thu mua hải sản; Dấu mốc quan trọng trong cuộc đua của Donald Trump; Bầu cử Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn mới...