TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 05/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 05/7/2016 có những nội dung chính: Công bố điểm thi THPT Quốc gia sau ngày 20/7; Dân khổ vì dự án treo hơn 20 năm ở Quảng Trị; Môi trường du lịch méo mó vì hướng dẫn viên "chui"...