TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 05/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 05/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Khai giảng năm học mới 2016 - 2017; Dự báo giá xăng sẽ tăng trong hôm nay; Khi thẻ bảo hiểm y tế là 'lá bùa hộ mệnh".