TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 06/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 06/3/2016 có những nội dung chính: Gia tăng tình trạng kiểm lâm bị tấn công; Xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm; Mỹ cảnh báo số ca nhiễm Zika tăng nhanh...