TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 06/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 06/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Đằng sau hiện tượng bán tàu có ở vùng biển; Lâm Đồng kiểm soát sốt xuất huyết...