TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 07/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 07/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Cá lồng chết không rõ nguyên nhân tại Quảng Ngãi; Lâm Đồng: Chất lượng cây giống Mắc ca không đảm bảo; Đà Nẵng: Nguy cơ sập nhà văn hóa mới xây.