TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 08/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 08/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Miền Trung sẽ thiếu điện trầm trọng do nhiều hồ chứa trên các nhà máy thủy điện hụt nguồn nước; Bất cập trong xử lý xe quá khổ, quá tải tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu - Thổ Nhĩ Kỳ không đạt kết quả...