TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 08/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 08/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Bộ y tế tăng cường phòng chống chống sốt xuất huyết khu vực Tây Nguyên; Hội nghị xúc tiến đầu tư; Quảng Ngãi: Nỗi lo nợ đọng xây dựng nông thôn mới.