TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 09/4/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 09/4/2016 với một số nội dung chính: Quốc hội thông qua nghị quyết về đất đai; Sông Cái Nha Trang cạn nước; Phát hiện 2 cơ sở kinh doanh măng nhuộm chất cấm tại Thừa Thiên-Huế...