TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 09/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 09/8/2016 với nội dung đáng chú ý: Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch; Kiểm tra vụ cấp khống giấy giấy chứng nhận sản phẩm thủy sản; Kiểm lâm bị hành hung nghiêm trọng...