TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 11/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 11/7/2016 có những nội dung chính: Ngày dân số thế giới 11/7; Báo động sạt lở bờ biển ở miền Trung; Quảng Bình khắc phục hàn lún trên Quốc lộ...