TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 11/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 11/8/2016 với những nội dung chính: Tái định cư bất hợp pháp ở lòng hồ Bản Vẽ Nghệ An; Vay vốn chính sách cứu cánh cho học sinh, sinh viên nghèo;...