TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 12/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 12/3/2016 với những nội dung chính sau: Cà Phê ngoài vùng quy hoạch bị khô hạn; Thủy điện miền Trung Tây Nguyên và hai nhiệm vụ chiến lược trong mùa khô; EU - Cuba ký thỏa thuận lịch sử về bình thường hóa quan hệ...