TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 12/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 12/8 với nội dung đáng chú ý: Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum; Phá rừng Pơmu ở Nghệ An; Quản lý rủi ro thiên tai đối với tài sản công.