TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 13/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 13/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Gia súc ở Ninh Thuận thiếu thức ăn, nước uống; Quảng Trị phát triển du lịch từ di tích địa đạo; Triều Tiên và Hàn Quốc đe dọa trả đũa lẫn nhau...