TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 13/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 13/8/2016 có một số nội dung chính: Diễn tập sự cố tràn dầu tại Đà Nẵng; 6.000 hộ dân hưởng lợi từ dự án giảm nghèo Tây Nguyên; Kỷ luật 3 cán bộ bảo vệ rừng Nam Cát Tiên, Đăk Nông...