TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 14/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 14/7/2016 có những nội dung chính: Nghịch lý đất bỏ hoang sau nắng hạn; Người dân bị nứt nhà vẫn chưa được đền bù; Tân Thủ tướng Anh bổ nhiệm các vị trí cấp cao...