TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 14/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 14/8/2016 có những nội dung chính: Thêm nhiều trường Đại học công bố điểm chuẩn; Tây Nguyên khó phát triển tiêu an toàn bền vững; Thổ Nhĩ Kỳ sắp gửi yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sỹ Gulen...