TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 15/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 15/9/2016 với những nội dung chính: Mối nguy từ những bến đò 3 không; Thiệt hại nặng nề sau mưa bão ở Nghệ An;...