TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 16/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 16/7/2016 có những nội dung chính: Formosa không nhận trách nhiệm về 100 tấn chất thải; Lãng phí đầu tư công; Vượt đèn vàng phạt đến 2 triệu đồng từ 1/8...