TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 16/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 16/8 với nội dung đáng chú ý: 20 năm khu kinh tế Dung Quất; Đợt cao điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông...