TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 17/02/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 17/02/2016 có những nội dung chính: Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng quan hệ với ASEAN; Thị trường vàng ngày Vía Thần Tài; Nông dân miền Trung trước nỗi lo đỉnh hạn...