TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 17/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 17/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Cháy tàu du lịch ở Khánh Hòa; Chính quyền xã bớt xén tiền hỗ trợ người nghèo; Bỉ duy trì cảnh báo an ninh với quân đội...