TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 18/01/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 18/01/2016 có những nội dung chính: Ninh Thuận chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; Hội An xây kè gây sạt lở; Triển khai quy định về mang thai hộ...