TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 18/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 18/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: 10 năm sau thảm họa bão Chanchu; "Những đứa trẻ Chanchu" ngày ấy - bây giờ; Cá chết ở sông Hinh nghi do nhà máy xả thải; Nhân bản thành công virus Zika...