TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 18/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 18/7 với các nội dung đáng chú ý: Cuộc sống của người dân xáo trộn bởi nắng nóng gay gắt; Tiếp tục phân tích bùn thải của công ty Formosa; Có thêm cụm thi công bố điểm THPT Quốc gia 2016.