TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 18/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 18/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Cháy chợ Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh; Cảnh báo lũ bất ngờ tại Tây Nguyên.