TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 19/4/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 19/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Các nước phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông; Trung Quốc gây phức tạp tình hình trên Biển Đông; Công bố giải thưởng báo chí Pulitzer 2016; Quốc hội Brazil đồng ý truy tố Tổng thống...