TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 19/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 19/7 với các nội dung đáng chú ý: Quảng Nam khẩn trương xử lý 2 công ty vàng nợ thuế; Hôm nay, xét xử sơ thẩm đại án ở Ngân hàng Xây dựng; Hơn 40 cụm thi công bô điểm THPT Quốc gia 2016.