TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 19/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 19/8/2016 với những nội dung chính: Các địa phương ứng phó với bão số 3; Đà Nẵng phê bình cơ quan quản lý môi trường; Dấu ấn cách mạng tháng 8 ở Huế...