TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 20/02/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 20/02/2016 với những nội dung chính sau: Quảng Trị phòng chống virus Zika ở cửa khẩu quốc tế La Lay; Trung Quốc xác nhận ca nhiễm virus Zika thứ 3; Dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp tại tỉnh Quảng Trị...