TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 20/5/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 20/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Cung cấp nước sạch cho người dân vùng hạn; Quảng Trị được mùa lúa; Mảnh vỡ ở Địa Trung Hải không phải là mảnh vỡ của máy bay Ai Cập; Giả thuyết về sự mất tích của máy bay MS804...