TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 20/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 20/6/2016 có những nội dung chính: Nhà báo đồng hành cùng Cảnh sát biển Việt Nam; Tác động kinh tế của việc Anh rời khỏi EU; Khôi phục rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu...