TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 20/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 20/8 với những nội dung đáng chú ý: Kéo dài thời gian xác nhận nhập học thêm 2 ngày; Đà Nẵng có thể mất công trình dấu tích trăm năm; Điều tra vụ phá rừng khu bảo tồn EA Sô