TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 21/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 21/8 với những nội dung đáng chú ý: Mưa lũ gây thiệt hại miền núi phía Bắc; Sạt lở đất và hệ lụy từ mất rừng; Hôm nay thí sinh vẫn có thể nộp kết quả thi...